پیامک یادآوری اقساط

امروزه با توجه به بالا رفتن آمار افرادی که به خرید یا پرداخت های قسطی تمایل دارند رو به افزایش است، پس مطمانا احتیاج به زیرساخت منسجم تر برای شرکت هایی که خدمات یا محصولات قسطی ارائه میدهند، تبدیل به یک امر واجب شده است. ارگان هایی که بیشترین استفاده را از ماژول پیامکی اقساط دارند، بانک ها و شرکت های بیمه هستند، اما برای هر کسب و کاری قابل استفاده میباشد، یادآوری اقساط با پنل پیامک مهمترین ویژگی این ماژول پیامکی میباشد.

با توجه به تعدد مشتریان در این سازمان ها، یادآوری موعد قسط به صورت تلفنی و یا حتی ارسال اس ام اس به صورت دستی و تکی وجود ندارد و این یادآوری ها، حتما باید به صورت ارسال پیامک خودکار انجام شود.
ارسال پیامک یادآوری اقساط
به سادگی از طریق پنل پیامک
ایجاد شده، فقط کافی است برای یک بار نام مخاطبین هدف را به همراه تاریخ شروع و پایان قسط مشخص کنید. پنل اس ام اس به صورت کاملا خودکار ارسال پیامک های یادآوری اقساط را انجام میدهد.

مراحل ایجاد ماژول اقساط:

  • پس از وارد شدن به پنل پیامک از منوی سمت راست گزینه امکانات پیشرفته، سپس گزینه اقساط را انتخاب کنید.
  • سپس گزینه جدید را انتخاب نموده و دفترچه تلفن مورد نظر را که میخواهید ارسال پیامک اقساط به شماره های آن ارسال شود را انتخاب کنید.
  • سپس شماره خطی که میخواهید ارسال را از آن انجام دهید انتخاب نمایید.
  • در مرحله بعد میبایست مشخص کنید که چند روز قبل از تاریخ ثبت شده در دفترچه تلفن ارسال انجام شود.
  • گزینه ” ارسال متوالی” برای این منظور است که تا روز موعد قسط، هر روز یک پیامک یادآوری قسط ارسال شود.
  • گزینه های “پیشوند و “نام” را میتوانید در صورت تمایل به ارسال پیشوند و نام، انتخاب کنید.
  • در مرحله بعد متن پیام را وارد کنید.
  • سپس ساعت ارسال را مشخص کنید.
  • در مرحله آخر نیز میتوانید نوع قسط را به صورت ماهانه یا سالنه انتخاب نمایید.

سپس دکمه ثبت را بزنید تا ماژول یادآوری اقساط ثبت شود.